Green Bow Tie
twitter
rss

Aktiviti " Bersama Mencantum "

Sasaran : Murid Linus Pemulihan Tahun 1 ( 6 orang )
Masa    : 60 minit
Kemahiran : Perkataan KV + KVK / KVK+KV   ( suku kata yang tertinggal )
BBM : Kad gambar , kad suku kata , bola ping pong yang telah dituliskan dengan number 
Aktiviti : 1. Murid akan membuat ulangkaji tentang  perkataan  yang telah belajar .
             2. Murid diminta memilih bola ping pong yang telah dituliskan dengan number. 
             3. Number yang telah  dipilih merupakan number soalan yang hendak dijawab .
             4. Murid memiliha kad suku kata yang sesuai dengan kad gambar yang ditunjuk .
             5. Murid melekatkan kad suku kata berkenaan pada kad gambar .
             6. Guru memberi bimbingan kepada murid yang masih lemah .
             7. Semak jawapan bersama  murid .
             8. Latih tubi membaca dan berikan hadiah kecil kepada murid yang berjaya .


1 comments:

  1. nice and useful blog. You are so creative.

Post a Comment