Green Bow Tie
twitter
rss


MENYUSUN STRATEGI       
 1. Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
 1. Kenal pasti masalah murid.
 • Kenal pasti punca masalah murid.
 • Menjalin hubungan mesra dengan murid.
 • Menunjukkan penghargaan kepada murid.
 • Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
 1. Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
 • pendekatan bermain sambil belajar.
 • teknik bercerita.
 • teknik latih tubi.
 • teknik bersoal jawab.
 • teknik nyanyian.
 1. Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa ditetapkan.
 1. Menjalankan aktiviti pengukuhan.
 1. Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.


  CARA MENGENALPASTI MURID-MURID

  1.      Pemerhatian.
  2.      Temubual / soal selidik.
  3.      Hasil kerja murid.
  4.      Pentafsiran rekod prestasi setengah / akhir tahun (Rekod Profil).
  5.      Pentafsiran rekod ujian IPP3M.
  6.      Ujian diagnostik.
  7.      Ujian bulanan.

5 comments:

 1. Thank you for sharing..

 1. Nica blog.

 1. Nice blog!

 1. Blog yang interesting, bagus!

 1. So nice,thanks for sharing.

Post a Comment