Green Bow Tie
twitter
rss


Kaedah VAKT

V - Visual (penglihatan)
A - Audio (pendengaran)
K - Kinestetik (pergerakan)
T - Tactile (sentuhan)

  • Kaedah VAKT merupakan kaedah yang menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan)
  • Murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.
Prosedur Pengajaran kaedah VAKT
  • Murid memerhati perkataan yang dipelajari (V-A)
  • Guru menyebut perkataan dan murid mendengar (A-V)
  • Murid menyebut sambil memerhati perkataan itu (V)
  • Murid cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya (K-T)
  • Murid membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal (V-K)
  • Berpegang kepada prinsip rangsangan dalam pembelajaran kerana rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran.

0 comments:

Post a Comment