Green Bow Tie
twitter
rss


Punca dan Ciri-Ciri Kelemahan Pengamatan

Kelemahan pengamatan adalah terdiri daripada dua punca yang besariaitu : -

i. Faktor Internal
ii. Faktor External

i. Faktor Internal
Faktor-faktor ini termasuklah : -

a. Minat dan kecenderungan serta perhatian kanak-kanak.
b. Keupayaan tenaga, tekanan emosi dan kesukaran peribadi kanak-kanak.
c. Kerosakan pendengaran dan penglihatan.


ii. Faktor External

a. Kurang pendedahan.
b. Kurang rangsangan ( dorongan ).


Ciri-Ciri Kanak-Kanak Yang Mengalami Kesukaran Pengamatan


Kanak-kanak yang mengalami kesukaran pengamatan boleh antara lain menunjukkan sifat-sifat seperti berikut :-

i. Mereka lambat dalam membuat satu-satu pengolahan seperti mengkelaskan satu-satu himpunan mengikut jenisnya.

ii. Mereka mempunyai kesukaran dalam mengaitkan perkara yang diketahuinya kepada situasi baru.

iii. Cepat lupa oleh itu mereka memerlukan ulangan yang kerap.

iv. Kecenderungan ke arah tindakan yang terburu-buru, memberi keputusan tanpa berfikir.

v. Lemah koordinasi motor mata-tangan.

vi. Ketidakbolehan membuat keputusan secara am.

vii. Dalam permainan, kanak-kanak jenis ini susah sekali untuk turut serta kerana mereka tidak dapat mengikut corak permainan ini.

viii. Mereka tidak mahir dalam kerja-kerja yang memerlukan daya kreatif.

ix. Ketidakupayaan membuat kerja dengan cepat.

x. Mereka lambat sekali untuk menukar tumpuan perhatian dari satu situasi kepada situasi yang lain.

xi. Mereka selalunya belajar secara hafalan tanpa memahami apa yang dilakukannya.

xii. Lemah dalam diskriminasi pendengaran.
xiii. Berfikir terlalu lama sebelum membuat sesuatu kerja.

xiv. Mereka juga kadangkala menunjukkan sifat kurang bekerjasama.

xv. Mereka sering kali terlanggar alat-alat di dalam darjahnya.

xvi. Membuat sesuatu kerja tanpa mengetahui di mana harus berhenti.

2 comments:

  1. Maklumat yang berfaedah kepada semua.

  1. maklumat yang lengkap .

Post a Comment