Green Bow Tie
twitter
rss


TEKNIK KUIZ

• Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).

• Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.

• Tujuannya ialah :

• Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.

• Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.

• Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.

• Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.

• Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.

• Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :

• Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.

• Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.

0 comments:

Post a Comment