Green Bow Tie
twitter
rss

TEKNIK PERBAHASAN 

1. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. 

2. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah. 

3. Antara manfaat teknik ini ialah : 

4. Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan 

5. Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur 

6. Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 

7. Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif. 

8. Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas. 

9. Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar. 

10. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.

0 comments:

Post a Comment